Asset 3

MAU NYARI APAAN NGK ADA JUGA

Beratus-ratus bintang di awan,Hanya satu yang paling terang,Pinjam dua seratus dulu kawan,Untuk jaminan aku rela gadai barang

HORMAT SAYA MP3SC